TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, S.R.O.

Od 1. 4. 2019 začíná pravidelný sběr velkoobjemového odpadu do přistavených sběrných kontejnerů.
Sběr se koná každý týden, a to v těchto časech a místech:
• První sobota v měsíci - Čelechovice, u prodejny
• Druhá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ul. Dlážděná x J. A. Komenského)
• Třetí sobota v měsíci - Slovanka, ul. Lánská - střed
• Čtvrtá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ulic Hornická x Školní)
• V případě páté soboty - Honice, u obchodu
Sběrný dvůr je otevřen každý všední den od 7,00h do 15,00h. Každá středa je prodloužena do 17h
a v případě liché soboty v měsíci je sběrný dvůr otevřen od 9,00h do 12,00h.

 

 

 

Počínaje dnem 1. 4. 2019 je v areálu sběrného dvora přistavená bikramová vana na bioodpad. Občané města Stochova zde mají možnost bezplatně tento bioodpad uložit. Do bioodpadu patří veškerá zeleň, a to např. větve ze stromů, tráva, listí, zbytky rostlin. Dále i spadané ovoce, zbytky zeleniny, slupky z brambor apod.

PALIVOVÉ DŘEVO

Přijímáme objdnávky na štípané palivové dřevo. Z důvodu omezeného množství dřeva je tato nabídka časově omezená. Kdo dřív přijde, ten dřív topí.

Cena za 1m3 = 1 050 Kč vč. DPH 21%

1 multikára = 2 m3

Objednávky přijímáme v pracovní době od 7,00 - 15,00h v kanceláři TS Stochov v Honicích nebo na tel. čísle 727 917 968, či na e-mailu: ts-stochov@seznam.cz

VÝHLED ROZPOČTU TECHNICKÝCH SLUŽEB STOCHOV, S.R.O.